Sach Luat Quoc Te - Sách Luật Quốc Tế :: SAHARA ::

Đang tải...

Wellcome to SAHARA
  TRANG CHỦ  HƯỚNG DẪN  GIỚI THIỆU  CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN
Sách
Văn phòng phẩm
Băng đĩa - Phần mềm
CHỦ ĐỀ

Tủ Sách
Tâm Linh
Thiền - Yoga
Minh Triết Phương Đông
Triết Học Phương Tây
Văn Học Việt Nam
Văn Học Thế Giới
Lịch Sử
Khoa Học
Y Học - Thực Dưỡng
Văn Hoá Nghệ Thuật
Địa Lý - Phong Thuỷ
Giáo Dục
Tâm Lý
Gia Đình
Thiếu Nhi
Thiếu Niên
Nghệ Thuật Sống
Danh nhân
Kinh Tế - Chính Trị
Du Lịch
Nghiệp Vụ
Ngoại Ngữ
Luyện thi lớp 9 vào lớp 10
Sách tôn giáo
Âm nhạc
Phong thủy, khoa học thần bí
Khoa học kỹ thuật
Thể dục - Thể thao
Nông - lâm nghiệp, chăn nuôi
Chim,cây cá cảnh - Nhà ở
Kinh tế
Giáo trình kỹ thuật
Từ điển
Khoa học cơ bản
Khoa học thường thức
Tin học
Khoa học xã hội
Sách y khoa
Sách ngoại ngữ
Tủ sách Nguyễn Hiến Lê
Văn học nước ngoài
Sách học làm người
Văn học trong nước
Báo chí-Phát thanh-Truyền hình
Các bộ môn nghệ thuật
Gia đình - nữ công gia chánh
Sách thiếu nhi
Truyện tranh hiện đại
Pháp luật
Thương Mại
Doanh Nghiệp
Lao Động - Tiền Lương
Đất Đai
Bộ Luật Khác
Luật Quốc Tế
Triết học - chính trị
Sách giới tính-tâm lý
Du lịch - thám hiểm
Sách danh nhân
Sách dạy nghề
Mỗi ngày 1 cuốn sách - VTV
Tủ sách Alpha Books
Tủ sách First News
Sách nói
Sách giáo khoa
Sách tham khảo (lớp 1 ->12, ĐH)
Giáo trình kinh tế
Luyện Thi THPT Quốc Gia
Lịch Sử - Địa Lý
Đang sửa
Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách
Tìm kiếm sách
Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Tìm        Theo       
SAHARA TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
Hỏi Đáp Về Chủ Quyền Biển Đảo Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam
Tác Giả : ThS.Ngô Hữu Phước (Nxb Lao động - Xã hội)
Nội dung: Cuøng vôùi söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, bieån vaø ñaïi döông ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng trong tieán trình phaùt trieån cuûa taát caû caùc quoác gia treân theá giôùi, ñaëc bieät laø caùc quoác gia coù bieån. Bôûi leõ, bieån vaø ñaïi döông khoâng chæ cung caáp cho nhaân loaïi nguoàn taøi nguyeân sinh vaät.. xem chi tiết
Giá bìa:  325 000 VNĐ
Giá bán: 325 000 VNĐ
Giải Quyết Tranh Chấp - Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế
Tác Giả : TS. GVC. Nguyễn Ngọc Lâm (Nxb Chính trị quốc gia)
Nội dung: Cuốn sách có 3 chương chính: - Chương 1: Nhận dạng một số tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế- Chương 2: Một số biện pháp ngăn ngừa tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế- Chương 3: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế theo phương thức tòa án và các phương thức lựa chọn.Xin trân.. xem chi tiết
Giá bìa:  50 000 VNĐ
Giá bán: 50 000 VNĐ
DANH SÁCH SÁCH MỚI

Luật 101 - Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Pháp Luật Hoa Kỳ
Jay M. Feinman - Nxb Hồng Đức
Giá bìa:  159 000 VNĐ
Giá bán: 159 000 VNĐ
 xem chi tiết

Hỏi Đáp Về Chủ Quyền Biển Đảo Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam
ThS.Ngô Hữu Phước - Nxb Lao động - Xã hội
Giá bìa:  325 000 VNĐ
Giá bán: 325 000 VNĐ
 xem chi tiết

Giải Quyết Tranh Chấp - Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế
TS. GVC. Nguyễn Ngọc Lâm - Nxb Chính trị quốc gia
Giá bìa:  50 000 VNĐ
Giá bán: 50 000 VNĐ
 xem chi tiết

Các Nước Đang Phát Triển Với Cơ Chế Giải Quyết Tranh Chấp Của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới
THS. LÊ THI HÀ - Nxb Lao động - Xã hội
Giá bìa:  38 000 VNĐ
Giá bán: 38 000 VNĐ
 xem chi tiết

Pháp Luật Và Thông Lệ Quốc Tế, Pháp Luật Của Việt Nam Về Thương Mại Quốc Tế (Sách Chuyên Khảo)
PGS.TS. TRẦN VĂN NAM - Nxb Lao động - Xã hội
Giá bìa:  68 000 VNĐ
Giá bán: 68 000 VNĐ
 xem chi tiết

Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Trong Quản Lý, Giao Dịch Kinh Doanh
Luật gia Phạm Văn Phấn - Nxb Lao động Xã hội
Giá bìa:  115 000 VNĐ
Giá bán: 115 000 VNĐ
 xem chi tiết

Các quy định pháp luật về quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Cộng đồng châu Âu
- Nxb Lao động Xã hội
Giá bìa:  76 000 VNĐ
Giá bán: 76 000 VNĐ
 xem chi tiết

Quy định pháp luật về quan hệ kinh tế - xã hội giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia
- Nxb Lao động Xã hội
Giá bìa:  26 000 VNĐ
Giá bán: 26 000 VNĐ
 xem chi tiết

Những Điều Cần Biết Về Luật Pháp Hoa Kỳ
Phạm Minh - Nxb Lao động
Giá bìa:  30 000 VNĐ
Giá bán: 30 000 VNĐ
 xem chi tiết
Thông báo

Website sahara.com.vn đang thực hiện nâng cấp để liên thông dữ liệu từ kho hàng đến trang web; vì vậy một số trường hợp trạng thái sản phẩm chưa chính xác. Trong những trường hợp này nhà sách sahara sẽ thông báo trực tiếp đến khách hàng.

Thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này.

Phương thức thanh toán

SÁCH BÁN CHẠY
1. Hỏi Đáp Về Chủ Quyền Biển Đảo Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam
 

© Copyright 2014 - 2034 Vườn Lài, Khu Phố 2, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
Tel: (84.8)22 401 823 - (84.8) 3719 5572 - Fax: (84.8) - 62 893 549 Email: sales@saharavn.com

Powered by PTP SOFT Co.,ltd Tang Like Mien Phi